جرثقیل های 4 کاره به غیر از بالا و پایین بردن مواد امکان حرکت در دو جهت افقی روی یک ریل قابلیت حرکت دارد

نمایش یک نتیجه